wsv-de-ank-logodf

Tarieven voor leden

De meest actuele tarievenlijst is hier te zien.
De tarieven worden elk jaar tijdens de ALV besproken en vastgelegd voor het komende jaar, opmerkingen of vragen kunt u stellen aan de penningmeester.