wsv-de-ank-logodf

Winterberging

Geplaatst op 15-10-2020  -  Categorie: Algemeen

  Begin oktober is het bergingsteam van start gegaan met de winterberging van schepen en inmiddels is de botenloods al goed gevuld.
  Wilt u gebruik maken van winterberging buiten op de wal, vul dan z.s.m. het aanvraagformulier in op onze website of vraag een papieren versie aan bij leden van het bergingsteam.
  Om u zelf, uw omgeving en uiteraard onze bergers veilig te houden willen wij u nogmaals wijzen op het geldende protocol:

  • Aanwezigheid van derden is niet toegestaan, kom dus niet kijken.
  • Het bergingsteam werkt alleen op basis van een telefonisch gemaakte afspraak .
  • Het bergingsteam zal aangeven wanneer u tijdens de werkzaamheden van boord kunt gaan.
  • U dient op tijd aanwezig te zijn zodat het bergen volgens schema kan verlopen.
  • U komt met maximaal 2 personen en houd (ook op de steigers) 1,5 m afstand van anderen.
  • Spreek het bergingsteam niet nodeloos aan en laat hen hun werk doen.